Doradca Finansowy,
Biuro Rachunkowe

Witaj na stronie serwisu „Doradca Finansowy”.

Niniejszy serwis to obszerna baza biur rachunkowych z dziewiętnastu największych miast w Polsce. Naszym głównym celem jest ułatwienie znalezienia, odpowiedniego do Twoich potrzeb, biura rachunkowego. Dane prezentowane na stronie są systematycznie aktualizowane oraz uzupełniane o nowe pozycje. Głównym naszym założeniem była prostota prezentowanych wyników, tak aby każdy mógł uzyskać potrzebną informację, bez przedzierania się przez gąszcz informacyjny. Na stronie zebraliśmy wszystkie najpotrzebniejsze informacje: dane adresowe, numery telefonów, adresy e-mail oraz adresy stron www, jeżeli takowe istnieją.

Firmy zgromadzone w naszej bazie zajmują się następującymi kwestiami:

Księgowość

Biuro rachunkowe jest przede wszystkim odpowiedzialne za kontakt przedsiębiorcy z Państwem w kwestiach związanych z pieniędzmi. Sama chęć płacenia podatków to za mało, trzeba jeszcze wiedzieć kiedy je płacić, za co i ile. Niestety nasze Państwo posiada jedno z najbardziej skomplikowanych praw podatkowych na świecie, które na dodatek się rozrasta. Co wchodzi w zakres pracy biura rachunkowego? Przede wszystkim różnego rodzaju podatki, czyli np. podatek dochodowy, VAT, akcyza, PIT, CIT. Ponadto każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do składania morza deklaracji, zarówno w urzędzie skarbowym jak i w zus-ie, mogą to być np. deklaracje VAT 7, VAT 7k, PIT-36, ZUS RZA, ZUS DRA, ZUS RSA. Są ich dziesiątki i niestety każdy przedsiębiorca ma obowiązek albo je znać, albo zatrudnić biuro rachunkowe, które zrobi to za niego. Za tą drugą opcją przemawia fakt, że w tym gąszczu łatwo popełnić błąd, np. w obliczeniach, co oczywiście skutkuje np. wezwaniem do urzędu skarbowego i spowiedzią u bezwzględnego często urzędnika, która ma szeroki wachlarz kar jakie może „zaproponować”. Oprócz tego przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić różnego rodzaju ewidencje, najważniejszą z nich jest ewidencja sprzedaży, czyli np. wystawione i otrzymane faktury. Może to też być ewidencja środków trwałych itp.

Z pomocy biura rachunkowego mogą skorzystać duże przedsiębiorstwa, jak i te mniejsze, osoby które same prowadzą działalność gospodarczą, związki zawodowe, fundacje jak i osoby wykonujące wolne zawody.

Kadry i płace

 Niektóre biura rachunkowe zajmują się również systemem kadrowo-płacowym. Zatrudnianie kogokolwiek w Polsce to temat, na który można by napisać książkę, podobnie jak na temat prawa podatkowego. I z takiej książki wyszła by komedio-tragedia. Zatrudniając kogoś zderzamy się bowiem ze ścianą przepisów, obowiązków, oświadczeń i oczywiście za tą przyjemność musimy jeszcze zapłacić. Zatrudniając biuro rachunkowe w pewnym stopniu zrzucamy z siebie te wszystkie obciążenia i skupiamy się na prowadzeniu biznesu. W zakres obsługi kadrowej wchodzi przede wszystkim kontakt z ZUS-em, mamy obowiązek opłacać składki społeczne i zdrowotne każdego miesiąca, za każdego pracownika, należy też przestrzegać właściwych stawek oraz dotrzymywać terminów. Oprócz tego znów musimy każdego miesiąca wysyłać deklaracje do ZUS-u. Należy też zadbać o odpowiednią dokumentację kadrową np. obowiązkowe badania lekarskie, szkolenia bhp, umowy o pracę, listy płac itd. Za każdego pracownika należy odprowadzić podatek, trzeba też przypilnować wypłatę wynagrodzeń. Oczywiście im większy zakres obowiązków ma biuro rachunkowe, tym większe pobierze za to wynagrodzenie. Często jednak może się okazać, że jest to bardziej opłacalne niż ciągła niepewność, czy przypadkiem czegoś nie dopilnowałeś.

Doradztwo finansowe

 Doradztwo finansowe może się przejawiać w dwóch kwestiach: optymalizacji podatkowej i doradztwie biznesowym. Optymalizacja podatkowa to nic innego jak obniżanie płaconych podatków w granicach prawa. Dobry księgowy może sprawić, że firma nie będzie wykazywała dochodów i dzięki temu nie będzie płacić podatków. Mistrzem w tym jest chociażby firma Google, która zarabia w Polsce miliardy zł, a płaci podatki na poziomie 1.5%, tego typu optymalizację podatkową stosuje wiele firm na świecie. Co ciekawe firmy stosujące tego typu praktyki poruszają się w granicach prawa, co zapewnia im nietykalność.

Doradztwo biznesowe natomiast obejmuje pomoc w zarządzaniu finansami firmy. Może tu chodzić o inwestycje, kontrolę bieżących wydatków, ograniczanie zobowiązań itp. Biuro rachunkowe może też doradzać w zakupach, tak aby można je było zaliczyć do kosztów przedsiębiorstwa, co również ma wpływ na płacone podatki.

 

Jeżeli planujesz zatrudnić biuro rachunkowe, to zapraszamy do skorzystania naszej bazy danych.

 

Zespół serwisu „Doradca Finansowy”.

 

>